خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

معرفی کامل موتور تندر 90

معرفی کامل موتور تندر 90

معرفی کامل موتور تندر90 موتور 1600 DOHC ) cc  ) با 16 ولو و سیستم  تزریق ( MPFI  )  یا چند نقطه ای ترتیبی با ضریب تراکم 1 . : 10 خروجی بسیار خوب ِ  hp  105  در RPM    5750 با تورک   148 Nm  در RPM ِ 3750  را در اختیار ما می گذارد .