به وبلاگ تخصصی رنو خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

پشت سری

پشت سری

 پشت سری صندلی عقب تندر90 درتیپ های E1 وE2 پشت سری های صندلی عقب حذف شده و به صورت فابریک بر روی اتومبیل قرارنمی گیرد ، درصورتی که این پشت سری ها به صورت فابریکی  برروی مدلE2LPقرار داده می شود. این پشت سری ها نمای بسیار زیبایی به داخل اتاق خودرو بخشیده...