به وبلاگ تخصصی رنو خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

تسمه دینام تندر90

تسمه دینام تندر90

تسمه دینام تندر90 قبل از بریدن تسمه دینام اقدام به تعویض کنید (60.000 کیلومتر) زیرا در صورت پاره شدن، علاوه به صدمه زدن به چند پولی اون قسمت، باعث پاره شدن تسمه تایم و یه 2میلیون تومانی خرج میذاره رو دست مالک خودرو.   تسمه دینام بدون کولر قیمت:58000 تو...